YLEISET SOPIMUSEHDOT


Sopimuksessa olevat ehdot ovat voimassa kaikissa kuvauspalveluissa, ellei asiakkaan kanssa ole toisin kirjallisesti sovittu.


Kuvauksen hinta ja sisältö

Valokuvauksen hinta määräytyy hinnaston mukaan, tai asiakkaan hyväksymän nimellisen tarjouksen mukaan.

Asiakas on tutustunut hinnastoon sekä hyväksynyt tarjouksen ja sen sisällön.


​​

Valokuvien toimitus

Asiakas saa koevedokset viimeistään kahden (2) viikon sisällä kuvauksesta salasanalla suojattuun kuvagalleriaan nähtäväksi. Koevedoskuvia ei saa käyttää, eikä niistä saa ottaa kuvakaappauksia. Valokuvaaja käsittelee asiakkaan valitsemat vedokset huolella, oman tyylinsä mukaisesti. Valmiit kuvat asiakkaalle toimitetaan 1-4 viikon kuluessa vedoksien valinnasta. Edellyttäen, että kuvauspalvelusta koituva lasku on suoritettu.

Asiakas saa viimeistellyt kuvat nettigalleriaan ladattavaksi (ellei toisin sopimuksessa sovita). Ohjeet lataukseen tulevat erillisessä sähköpostissa.


Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet

Asiakas saa kopioida ja teettää kuvia toimitetuista, viimeistellyistä kuvista rajattomasti omaan käyttöönsä. Kaupallinen käyttö ilman erillistä sopimusta on kuitenkin kielletty. Kaupalliseksi käytöksi luetaan kaikki yritysten markkinointi niin painetussa kuin digitaalisessa mediassa. Kaikki tekijänoikeudet säilyvät valokuvaajalla ja hän saa käyttää kuvia portfoliossaan, kotisivuilla sekä muussa valokuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa ilman erillistä lupaa, ellei toisin kirjallisesti sovita. Valokuvaaja sitoutuu kunnioittamaan asiakkaan yksityisyyttä ja käyttämään tilannekohtaista harkintaa kuvien julkisessa käytössä.


Valokuvien tyyli, kattavuus ja säilytys

Asiakas on tutustunut valokuvaajan aiempiin töihin ja hyväksyy, että kuvaustyyli voi muuttua ajan myötä tai olosuhteiden takia. Valokuvaaja ei takaa kuvien olevan tyyliltään juuri samanlaisia kuin aikaisemmat kuvat. Valokuvaaja päättää kuvien taiteellisen tyylin vallitsevien olosuhteiden mukaan.

Valokuvaaja on velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista. Valokuvaaja säilyttää varmuuskopioita 6kk kuvauksesta.


Asiakkaan vastuu

Asiakkaan vastuulla on taata valokuvaajalle työrauha ja toimia yhteistyössä valokuvaajan kanssa siten, että onnistuneen valokuvauksen edellytykset täyttyvät. Muussa tapauksessa valokuvaaja ei vastaa toimitettujen kuvien laadusta.